начало | контакти
ТЕСА ЕКО-ПЛАСТИК - За Нас
ТЕСА ЕКО-ПЛАСТИК - ТОП ОФЕРТИ
ТЕСА ЕКО-ПЛАСТИК - Продукти
ТЕСА ЕКО-ПЛАСТИК - Услуги
ТЕСА ЕКО-ПЛАСТИК - Контакти
ТЕСА ЕКО-ПЛАСТИК - Он-лайн заявки
ТЕСА ЕКО-ПЛАСТИК - Актуално

РАБОТНО ВРЕМЕ:   
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН! 

Метрологична проверка на водомер в Лицензирана оправомощена лаборатория – 8 лв

За Вас, нашите клиенти, ние работим с оправомощена лаборатория за метрологични проверки лиценз № ХХХХХ,  с най-модерните стендове за изпитване на водомери и топломери, където качество на работата и бързината са безкомпромисни и гарантирани.

8 лв. е цената за нашата услуга - Метрологична проверка на водомер, когато Вие донесете Вашият уред до ВиК център ТЕСА на адрес:

София, ж.к. Люлин, бл. 445, вх. А - ателие 6 (къщите зад Руския пазар)

1

ЗА ВАС ПРЕДЛАГАМЕ И ПО-ЛЕСЕН ВАРИАНТ:
20 лв. е цената БЕЗ ДА ИЗЛИЗАТЕ ОТ ДОМА СИ на нашата Комплексна услуга (вижте за подробности) Метрологична проверка на водомер, за които 20 лв. ще получите: ВиК ТЕХНИК на място, ПРОВЕРКА, ПЛОМБИРАНЕ и УЗАКОНЯВАНЕ без да е необходимо Вашето участие – всичко ще бъде свършено от нас на място в удобен за Вас ден и час.
Необходимо е само да се обадите на един от телефоните на фирмата или да пишете на е-майла, или директно от формата за заявки на страницата ни в интернет:

 
1
0878 26 32 54
0888 25 38 25
 

 Ако Вие имате предписание от инкасатора или желаете да проверите точността на Вашите водомери или е изтекъл срокът на валидност на предходната проверка от пет години, или желаете да смените своя стар водомер с нов, то тогава ние сме Вашето рационално и удобно решение, ЗАЩОТО

ВАШАТА ГРИЖА Е НАША РАБОТА !!!

Кой изисква метрологичните проверки?
Тези задължения, както и всички изисквания към водомерите, са определени от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги от „Софийска вода", Закона за измерванията, Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, Заповед на председателя на Държавната агенция по метрология и технически надзор и Наредба 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.
При периодичното отчитане на показанията на водомерите се констатира дали уредите отговарят на нормативните изисквания за периодичен метрологичен контрол, както и тяхната изправност и точността на показанията им.

Всички водомери подлежат на първоначална и последващи проверки за точност.
Първоначална проверка на водомерите се извършва преди предлагането им в търговската мрежа. Знаците за първоначална проверка са върху оловна пломба или холограмен стикер.

Ако водомерът е монтиран до 2 години след датата на първоначалната проверка, и е в изправност, валидността на тази проверка е 5 години.

Последващи проверки на водомерите:
Според българското законодателство индивидуалните водомери с дебит под 30 m? се проверяват за точност на всеки 5 години след първоначалната проверка, а на тези с дебит над 30m? - на две години. Метрологични проверки на водомерите се извършват в лицензирани, оправомощени лаборатории. Провереният битов водомер се узаконява  и това се удостоверява  с поставяне на пластмасова пломба – Пломбиране. Водомер се пломбира и узаконява при условие, че констатацията в документа от лабораторията гласи: “съответства с одобрения тип” или “годен”.

Метрологичните проверки на водомерите могат да се извършват от всички лаборатории в страната, оправомощени от Държавната агенция по метрология и технически надзор - Лицензирани оправомощени лаборатории.

За да се гарантира точността на измерената консумация инкасаторите /проверителите издават предписания за метрологична проверка. Задължение на клиентите на Софийска вода е да осигурят тестването на водомерите в една от всички оправомощени лаборатории в страната.

„Софийска вода”, след изтичане на указания в предписанието срок, изчислява консумацията на вода в имота не по показанията на водомера в жилището, а на нормативно определена месечна база:
за нетоплофицирано жилище – по 5 куб.м. на човек,
за топлофицирано жилище – по 6 куб.м. на човек,

Проверка на водомер се извършва най-общо в случаите, когато:

  • Прекъсната е оловната пломба на водомера;
  • Водомерът е бил свалян, ремонтиран…и е прекъсната пластмасовата пломба;
  •  „Софийска вода" може да препоръча допълнителна проверка при съмнение за повреда и неизправност;
  • Клиентът по свое желание може да направи допълнителна проверка на своя водомер.

   

  ТЕСА - ЕКО ПЛАСТИК - ВиК Център