начало | контакти
ТЕСА ЕКО-ПЛАСТИК - За Нас
ТЕСА ЕКО-ПЛАСТИК - ТОП ОФЕРТИ
ТЕСА ЕКО-ПЛАСТИК - Продукти
ТЕСА ЕКО-ПЛАСТИК - Услуги
ТЕСА ЕКО-ПЛАСТИК - Контакти
ТЕСА ЕКО-ПЛАСТИК - Он-лайн заявки
ТЕСА ЕКО-ПЛАСТИК - Актуално

РАБОТНО ВРЕМЕ:   
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН! 

БИТОВИ ВОДОМЕРИ - 2 до 6 ГОДИНИ ГАРАНЦИИ

ВиК център ТЕСА предлага доставка и монтаж на различни марки висококачествени водомери, водомери с възможност за дистанционно отчитане, както и изграждането на цялостни системи за дистанционна отчетност.

ИЗБОРЪТ Е ВАШ:

 1. Водомери ENBRA Lorenz
 2. Водомери MINOL
 3. Водомери Sensus
 4. Водомери BONEGA
 5. Дистанционно отчитане на битови водомери

При Покупка на нов водомер
Новият водомер трябва да има оловна пломба или стикер, залепен за корпуса му. На оловната пломба е отбелязана годината на първоначалната / последната метрологична проверка, При монтиране на водомера трябва да се съблюдава какъв вид монтаж се позволява: хоризонтален или вертикален монтаж. Характеристиката на монтажа е обозначена на скалата с букви: А – V (клас на точност А при вертикален монтаж V), B – H (клас на точност B при хоризонтален монтаж H). По – високият клас на точност е клас В. При водомери, на които няма символи А-V, не могат да бъдат монтирани вертикално.

1. Водомери ENBRA Lorenz, Германия - битови водомери за топла и студена вода.

Водомери крилчати, едноструйни със сух ролков брояч
" За студена и топла вода"
Водата преминава през изолиран хидравличен възел, а часовниковият механизъм няма контакт с водата, което е основно предимство за тази конструкция.
Въртеливото движение се предава посредством магнитна предавка.
Монтира се хоризонтално и вертикално.
Удостоверение за одобрен тип № 3802М 3803 НЦМ София.
Гаранционен срок на водомерите е 36 месеца от датата на монтиране от ВиК техник на ВиК Център ТЕСА.

2. Водомери MINOL, Германия, битови водомери тип MINOMESS

Едноструйни водомери със сух броячен механизъм. Възможен е както хоризонтален , така и вертикален монтаж на водомера.
Удостоверение за одобрен тип № 4407/2005 и № 4389/2005 г. от ДА за Метрология и технически надзор.
Гаранционен срок на водомерите е 36 месеца от датата на монтиране от ВиК техник на ВиК Център ТЕСА.

3. Водомери  и водомерни системи SENSUS METERING SYSTEMS (H. Meinecke AG и Spanner-Pollux GmbH) Германия

Водомери от 1/2 до 2000 мм: турбинни, бутални, магнитно-индуктивни еталонни и контролни водомери.
Основни достойнства на водомерите SENSUS Metering Systems са:

 • дълготрайно запазване на точността
 • многообразна номенклатура, задоволяваща всестранно изискванията на клиентите
 • възможност да бъдат включвани в автоматизирани и компютъризирани системи
 • изграждането на водомерна система за обслужване на отделна фирма, населено място или регион е възможно чрез постепенно влагане на инвестициите като се започне с монтирането само на тялото на водомера. По-късно се поставят измервателни механизми. Някои могат да бъдат с местно отчитане на данните, а други изведени в определен пункт или снабдени с радиоотчитащ модем и т.н.
 • традиция в производството на водомери, даваща сигурност на инвеститора, заедно с непрекъснато усъвършенстване и въвеждане на нови технологии и технически решения, при запазване на вложените инвестиции
4. Водомери BONEGA

Водомери „BONEGA” – Чехия, водомери  и висококачествени продукти в областта на електротехниката. Сертифицирани по ISO 9002. Възможност за хоризонтален и вертикален монтаж. Категория на точност „В” и при двата монтажа

Фирмата предлага сухи битови водомери за топла и студена вода с ДЪЛЪГ ГАРАНЦИОНЕН СРОК! 

 • 4 години за водомерите за топла вода
 • 6 години за водомерите за студена вода

Отличават се с много добър външен дизайн и изчерпателна информация върху циферблата, висока точност и чувствителност на измерване, висока антимагнитна защита, неколкократно превишаваща изискванията на ЕС.
Водомерите са с Капак, който предпазва циферблата от повреда и замърсяване, позволява лесно отчитане, никелирана металната част и т. н.
Удостоверение за одобрен тип № 3816/ 3818

5. Битови водомери /ВБ/ "Беласица" АД  гр.Петрич.

Сух цифров брояч производсво на "Беласица"АД гр.Петрич. Предназначени за отчитане на топла и студена вода за битови нужди.
Водомерите могат да се монтират на хоризантален или вертикален участък от тръбопровода. Изпълнението е с херметически затворен цифров брояч. Водата преминава през изолиран хидравличен възел, а часовниковият механизъм няма контакт с водата, което е основно предимство за тази конструкция. Въртеливото движение се предава посредством магнитна предавка.
Гаранционен срок – 24 месеца.

1ВиК център ТЕСА предлага доставка и монтаж на водомери с възможност за дистанционно отчитане, както и изграждането на цялостни системи за дистанционна отчетност. Водомери с гаранции от 2 до 6 години. Тази нова Комплексната услуга създадохме с цел пълното удобство за Вас нашите клиенти и абонати, като практически отпада необходимостта от влизане в жилището и дома Ви за ежемесечното отчитане и проверка на Вашите водомери, защитавате личното си пространство, свободно си време и ангажираност. Услугата работи както при индивидуално приложение, така при цялостно изграждане в жилищните сгради.


ОБАДЕТЕ НИ СЕ И ЗА ВАШАТА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНА !

ОПРАВОМОЩЕНА ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕРИ
Според българското законодателство индивидуалните водомери с дебит под 30 m? се проверяват за точност на всеки 5 години, а на тези с дебит над 30m? - на две години. Метрологични проверки на водомерите се извършват в лицензирани ОПРАВОМОЩЕНИ лаборатории.
Водомерът се сваля за проверка или ремонт от служител на нашето дружество, който изготвя протокол за демонтаж с данните за фабричния номер на водомера и показанията му. Протоколът се прави в два екземпляра и се подписва от абоната и нашия представител. След всяка проверка, ремонт на арматури и водомери, се пломбира холендера на арматурно – водомерния възел от техник на „ВиК център ТЕСА”.
Ако клиентът се съмнява в изправността на водомера, отново може да се обърне към „ВиК център ТЕСА” за пломбиране, проверка, ремонт или консултация.